Friday, March 27, 2015

Belajar Arab Jawi - Fardhu dan Kesempurnaan Iman


Fardhu dan Kesempurnaan Iman 

فصل
ڤدا مڽتکن فرض دان کسمفرنائن ايمان ايت تيݢا ڤرکارا، ڤرتام : مڠ اقرارکن دڠن ليده، کدوا منتصديقکن دڠن هاتى، کتيݢا بربوات دڠن اڠݢوت سرت مڠيکوت اجماع سݢل صحابة يڠ امڤة يائيت امام شافعى امام حنفى امام مالك دان امام حنبلى.
برمول شرط ايمان ايت يائيت سڤوله ڤرکارا ڤرتام  کاسه اکن الله، کدوا کاسه اکن سݢل ملائکة الله، کتيݢا کاسه اکن سݢل کتاب الله، کامڤت کلسه اکن سݢل نبي الله، کليم کاسه اکن سݢل ولي الله،  کأنم بنچى اکن سݢل سترو الله،  کتوجه  تاکت اکن عذاب الله، کدلاڤن هارڤ اکن رحمة الله، کسمبلن ممبسرکن سݢل امر الله سرت مڠرجاکندي، کسڤوله  ممبسرکن سݢل نهي الله سرت منجاؤهى اکندي.


Cara Bacanya :
Fashal

Pada menyatakan fardhu dan kesempurnaan iman itu tiga perkara, pertama mengikrarkan dengan lidah, kedua mentasdiqkan (membenarkan) dengan hati, ketiga berbuat dengan anggota serta mengikut ijma' segala sahabat yang empat yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali.

Bermula syarat iman itu yaitu sepuluh perkara : pertama kasih akan Allah, kedua kasih akan segala malaikat, ketiga kasih akan segala kitab Allah, keempat kasih akan segala nabi Allah, kelima kasih akan segala wali allah, keenam benci akan segala seteru Allah, ketujuh takut akan 'azab Allah, kedelapan harap akan rahmad Allah, kesembilan membesarkan segala amar Allah serta mengerjakan dia, kesepuluh membesarkan segala nahi Allah serta menjauhi akan dia.

Semoga Bermanfaat

Komentar Anda Sangat Menentukan Kelangsungan Blog ini
EmoticonEmoticon